Η Grecopest είναι η υλοποίηση του οράματος ενός επιστήμονα της δημόσιας υγείας του Θοδωρή Καρούμπα. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του (Υγιεινολόγος MSc επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία), έχοντας συμμετάσχει σε αναρίθμητα συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, δημόσιας υγείας και εντομολογίας, έχοντας δουλέψει σε πολύ μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ανέπτυξε πλήρη οικολογική συνείδηση και ευαισθησία στις ανάγκες του ιδιώτη και του επαγγελματία.

Έτσι προχώρησε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την ίδρυση της Grecopest, η πλέον πιο ώριμη, εξειδικευμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία του κλάδου δεσμεύεται να παρέχει οικολογικές και υγειονομικές λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Η διαφορά μας από τις υπόλοιπες εταιρείες είναι η εξειδίκευση, καθώς όλο το προσωπικό είναι επιστήμονες με εμπειρία πολλών χρόνων σε υγειονομικές εφαρμογές, συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Εμπιστευτείτε την Grecopest και θα σας αποζημιώσει με την τεχνογνωσία, το επαγγελματικό και ταυτόχρονα φιλικό προφίλ της και τις πιο λογικές τιμές της αγοράς.