ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ( IPM)

Απεντόμωση/Μυοκτονία/Απολύμανση

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων από την Grecopest, πλήρως εναρμονισμένο με όλα τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και εταιρείες.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας πραγματοποιεί δωρεάν αυτοψία στην επιχείρηση σας, σας ενημερώνει για τις ανάγκες της και σας προτείνει το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσετε.

Πιο αναλυτικά σας ενημερώνει για τους υγειονομικούς κινδύνους που διατρέχετε, για τυχόν κτιριακές ελλείψεις και σημεία που χρειάζονται επιδιόρθωση, για τον προτεινόμενο αριθμών εφαρμογών  ανά έτος, για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις μεθόδους που θα ακολουθήσουμε.

Εφόσον προβούμε σε συνεργασία, ορίζεται ευέλικτο ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογών. Από την πρώτη εφαρμογή σας παρέχουμε  φάκελο απεντόμωσης –μυοκτονίας που περιλαμβάνει :

 1. Την άδεια της εταιρείας μας για την έναρξη εργασιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό όπου συνάπτουν οι 2 εταιρείες
 3. Το ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογών
 4. Κάτοψη των εγκαταστάσεών σας, όπου αναγράφονται τα σημεία θέσεων δολωματικών σταθμών, σταθμών ελέγχου, εντομοπαγίδων και τα σημεία που γίνεται χρήση εντομοκτόνου
 5. Πιστοποιητικό εφαρμογής (ενημερώνεται ο φάκελος μετά από κάθε επίσκεψη)
 6. Έκθεση εφαρμογής (ενημερώνεται ο φάκελος μετά από κάθε επίσκεψη)
 7. Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή ευρημάτων ανά εφαρμογή (ενημερώνεται ο φάκελος μετά από κάθε επίσκεψη)
 8. (MSDS) Δελτία ασφαλείας Σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε
 9. Έγκριση Σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε

Τα συνεργεία μας αποτελούνται μόνο από επιστημονικό προσωπικό και έχετε άμεση τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον επιστήμονα που σας έχει αναλάβει.

Οφέλη από τη συνεργασία μας

 1. Δωρεάν εμβόλιμες εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας σε περιπτώσεις παρουσίας προβλημάτων (για συμβάσεις άνω των 9 εφαρμογών/ έτος)
 2. Δωρεάν συμβουλές ανά πάσα στιγμή από το τηλέφωνο ή μέσω e-mail
 3. Άμεση επαφή με τον υγιεινολόγο/γεωπόνο που σας έχει αναλάβει
 4. Φιλικό και ταυτόχρονα επαγγελματικό προφίλ
 5. Εξυπηρέτηση μέσα σε 24 ώρες
 6. Εχεμύθεια και αξιοπιστία
 7. Αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε περίπτωση επιθεώρησης από κάποιον υγειονομικό φορέα ή επιθεωρητή του συστήματος διασφάλισης που ακολουθείτε
 8. Οι πιο λογικές τιμές της αγοράς