Η εφαρμογή της μυοκτονίας πραγματοποιείται από τον ίδιο τον υπεύθυνο επιστήμονα είτε σε οικίες είτε σε οποιονδήποτε επαγγελματικό ή δημόσιο χώρο. Κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από πιστοποιητικό εργασίας υπογεγραμμένο από υγιεινολόγο ή γεωπόνο. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου για την έναρξη εργασιών της εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν (όλα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και εναρμονισμένα στις υποκείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία), η δραστική ουσία των σκευασμάτων, καθώς και το αντίδοτο της ουσίας σε περίπτωση ατυχήματος.

Η  Grecopest, ο καλύτερος σύμμαχός σας  έτοιμος να  καταπολεμήσει :

  • Οικιακούς ποντικούς (Mus musculus)
  • Νορβηγικούς αρουραίους ( Rattus Norvegicus)
  • Μαύρος αρουραίος (Rattus rattus)
  • Πάσης φύσεως τρωκτικά υγειονομικής σημασίας