ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ HACCP-ISO, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Οι άνθρωποι της Grecopest, είναι οι μόνοι που γνωρίζουν το πραγματικό πρόβλημα της επιχείρησης σας εκ των έσω, καθώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σας από κοντά και όχι μόνο από το τηλέφωνο και το γραφείο. Οι μελέτες μας είναι φτιαγμένες εξαρχής για τις πραγματικές  ανάγκες της επιχείρησής σας, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να σας παρέχουμε τις συμβουλές και τη βοήθεια μας.

Η επιστημονική ομάδα της Grecopest, απαρτίζεται από υγιεινολόγους, μηχανολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους και νομικούς συμβούλους. Κατέχουμε πολυετή εμπειρία στα συστήματα διασφάλισης & διαχείρισης ποιότητας(IFS / BRC / ISO 22000 / HACCP, ISO 14001), στη σύνταξη διαγραμμάτων ροής με τεχνική περιγραφή, στη σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) και στην εκπαίδευση προσωπικού πάνω στα συστήματα αυτά και σε υγειονομικά θέματα

Η επιστημονική ομάδα της Grecopest έτοιμη ανά πάσα στιγμή να αναλάβει:

 1. Υγειονομικές συμβουλές/καθοδήγηση
 2. Διαγράμματα ροής και τεχνική περιγραφή διεργασιών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 3. Καθοδήγηση για αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 4. Ολοκληρωμένες μελέτες IFS / BRC / ISO 22000 / HACCP
 5. Ολοκληρωμένες μελέτες ISO 14001
 6. Ολοκληρωμένες μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ)
 7. Μελέτες Πυρασφάλειας και διεκπεραίωση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απόκτηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 8. Εκπαίδευση προσωπικού στο χώρο σας σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες και στα θέματα :
 • Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων
 • Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας
 • Ορθή υγιεινή και ορθή βιομηχανική πρακτική
 • Συνήθειες και τρόποι αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας
 • Απολύμανση – Αποστείρωση – Αντισηψία